Fizioterapijas grupas nodarbībās tiek realizēta mērķtiecīga programma ārstēšanas nolūkos.

Grupas nodarbības var tikt veidotas divējādi:

  • nodarbībās var strādāt uz katra grupas dalībnieka individuālo mērķu sasniegšanu, izvēloties terapeitiskos vingrojumus un/ vai specifiskas aktīvas ārstēšanas metodes, tās adaptējot un dozējot atbilstoši katra pacienta vajadzībām un spējām;
  • nodarbībās var īstenot vingrojumu programmu, kas ir izstrādāta noteiktam laika periodam, tajā ir paredzēta pakāpeniska progresija un izaicinājums, vērsta uz konkrēta mērķa sasniegšanu (paredzot tā izvērtēšanu). Piemēram,  sava ķermeņa sajušana un izprašana; muguras lejasdaļas aktīvās stabilitātes uzlabošana un treniņš; līdzsvara un koordinācijas uzlabošana un treniņš un  citu mērķu sasniegšanai. 

Grupu nodarbībās terapeitiskos nolūkos tiek izmantota mijiedarbība starp grupas dalībniekiem, veicinot gan sociālos kontaktus un savastarpējo atbalstu, gan mērķtiecīgi izmantojot sacensības motivējošo ietekmi.  

Katras nodarbības sākumā un beigās tiek kontrolēta katra dalībnieka subjektīvā pašsajūta un objektīie rādītāji (piem., asinsspiediens, pulss), kā arī tiek apmācīta un attīstīta paškontroles spēja. 

Parasti fizioterapijas grupas nodarbības ārstēšanas procesā tiek kombinētas ar individuālām fizioterapijas nodarbībām. 

Fizioterapijas grupas nodarbības tiek organizētas mazajās grupās:  3 līdz 4 dalībnieki.

Pirkumu grozs