Kad nepieciešama?

  • Pirms fizioterapijas ārstēšanas uzsākšanas
  • Ja vēlaties uzsākt tieši Jums atbilstošus un pielāgotus veselības veicināšanas un / vai  profilakses pasākumus
  • Ja vēlaties uzzināt par savām fizisko funkcionālo stāvokli un tā ietekmi uz labsajūtu, un kā fizioterapija Jums varētu palīdzēt

Ko ietver?

Ikviena konsultācija iesākas ar sarunu  par Jūsu pašsajūtu, sūdzībām un mērķiem, par sūdzību attīstību, citām saslimšanām, traumām vai operācijām. Lai izprastu veselības problēmu un to ietekmējošos faktorus, fizioterapeits vēlēsies uzzināt par Jūsu ikdienu - brīvā laika, sociālajām, darba, fiziskajām un sporta aktivitātēm un to cik nozīmīga Jums ir spēja piedalīties dažādu aktivitāšu veikšanā. Fizioterapeits uzdos jautājumus par iepriekšējo ārstēšanu un tās rezultātiem, arī par iepriekš veiktajiem izmeklējumiem, citu speciālistu slēdzieniem (tādēļ neaizmirstiet tos paņemt līdzi), ja tādi ir veikti.

Ņemot vērā Jūsu pašsajūtu un sūdzības, fizioterapeits veiks mērķtiecīgu un kompleksu fizisko funkcionālo izmeklēšanu un izvērtēšanu, kas varētu ietvert dažādu pozu apskati miera stāvoklī un kustībā, kustību apjoma un kvalitātes izvērtēšanu, muskuļu funkciju – spēka, garuma – izvērtēšanu, pozu noturēšanas testus, muskuļu, cīpslu, saišu, fasciju slīdamības un saspringuma izvērtēšanu, specifiskus testus (piem., locītavu stabilitātei), sirds un asinsvadu reakciju uz pozu maiņu un piepūli, elpošanas stereotipa izvērtējums un citus noteiktiem veselības traucējumiem specifiskus fiziskā funkcionālā stāvokļa izvērtēšanas testus.

Pēc izmeklēšanas fizioterapeits izstāstīs atradni, tās kopsakarības ar Jūsu pašsajūtu un sūdzībām. Iespējams, fizioterapeits ieteiks veikt papildus izmeklējumus vai vērsties pie vēl kāda speciālista, bet par to visu Jūs vienosieties. Pēc tam, ņemot vērā Jūsu viedokli, vēlmes un iespējas, Jūs kopā ar fizioterapeitu formulēsiet mērķus, ko sasniegt fizioterapijas ārstēšanas rezultātā. Jūs vienosieties par ārstēšanas formu (nodarbību biežumu, ilgumu, skaitu, mājas uzdevumiem) un atkārtotu izvērtēšanu. 

Parasti konsultācijas ietvaros jau tiks uzsākta ārstēšana – piem., lai mazinātu sāpes, saspringumu, tūsku, apgūstot būtiskus mājas uzdevumus.