IZPRATNE   KUSTĪBAS PRIEKS  SPĒKS

Fizioterapijas iespējas ir daudzveidīgas.  Fizioterapijas būtība slēpjas kustības izmantošanā, lai aktivizētu cilvēka iekšējos resursus . Kustība tās plašākajā izpratnē: sākot no mazo molekulu kustības mūsu ķermeņa šūnās... slīdēšanai starp audiem...muskuļu saraušanās un atslābšana.. līdz pat kustībai, kas mums ļauj pārvietoties ārējā vidē, ļauj mijiedarboties ar citiem, sajust ...  un virzīties uz saviem dzīves mērķiem.  

Iepazīt un izprast savu ķermeni, tās signālus. Iepazīties un sadraudzēties ar kustību, atrodot savu ritmu un veidu. Attīstīs sava varēšanu un spēku. Atgūt  pārliecību un izjust kontroli.

Fizioterapeita konsultācija

Individuāla fizioterapijas nodarbība