Specializēta fizioterapija pacientiem ar pulmonālo hipertensiju (PH)

Dzīve ir kā brauciens ar riteni, lai noturētu līdzsvaru ir jāturpina kustēties. (Alberts Einšteins) 

Fizioterapijas iespējas ir daudzveidīgas, jo tās  būtība slēpjas cilvēka iekšējo resursu aktivizēšanā. Specializēto kardio-pulmonālo fizioterapiju pacientiem ar PH veic fizioterapeits, kurš ir padziļināti izpratis PH veidošanos, izpausmi un ārstēšanas principus. Fizioterapijas norise ir ilgtermiņa, pielāgota katra pacienta unikālajām un mainīgajām vajadzības. 

Kādā veidā tiek īstenota?

  • Fizioterapija pacientiem ar PH tiek īstenota starp-disciplinārā ārstēšanas pieejā, sadarbojoties ar ārstējošo ārstu.
  • Fizioterapija ir ilgtermiņa un pielāgota katra pacienta unikālajām un mainīgajām vajadzībām. 
  • Tiek īstenotas trīs līmeņu programmas, atbilstoši aktuālajam stāvoklim: "STARTA PROGRAMMA" , "VINGRO DROŠI DZĪVES RITMĀ", "UZTUROŠĀ PROGRAMMA". 

Tiek kombinētas klātienes un attālinātas konsultācijas, mājas vidē realizēta intervence ar attālinātu pārraudzību un klātienes nodarbības pēc nepieciešamības.

Klātienes konsultācija (60 - 90 min) 

Tajā tiek viekta funkcionālā izmeklēšana, fizioterapijas mērķu izvirzīšana un vienošanās par turpmākās sadarbības veidu. Sākotnējās konsultācijas ietvaros tiek veikta izglītošana un paškontroles rīku lietošanas apmācība, rādītāju interpretācijas un atbilstošas rīcības skaidrošana, elpošanas un relaksācijas tehniku apmācība. Atkārtotajā konsultācijā, pamatojoties uz ikdienas fizisko aktivitāšu novērtējumu (akslerometrijas dati ar dienasgrāmatu), tiek sniegtas individuāli pielāgotas fizisko aktivitāšu rekomendācijas.

Attālināta konsultācija (30 līdz 45 min)

Tās mērķis ir attālināta pārraudzība (kopā ar digitālajiem risinājumiem), kā arī iedrošinājums un pamudinājums rekomendēto uzdevumu/aktivitāšu izpildē. 

Mājas vidē realizēta intervence ar attālinātu pārraudzību

Dažādās apgūtās elpošanas un relaksācijas tehnikas, aktīvi strukturēti fiziskie vingrojumi, ikdienas fiziskās aktivitātes un citas rekomendācijas tiek realizētas pacienta ikdienas (mājas) vidē. Lai nodrošinātu drošu izpildi tiek mācīta un pilnveidota paškontrole,. Attālināta pārraudzība tiek veikta izmantojot paškontroles datu izsekošanu (diensgrāmatas) un atgriezeniskās saites sniegšanu (izmantojot digitālos risinājumus un attālinātas konsultācijas). 

Klātienes individuālās nodarbības (45 līdz 60 min)

Pēc nepieciešamības iespējamas atsevišķas klātienes individuālās nodarbības, piem., lai izmēģinātu un apgūtu kādu no elpošanas un relaksācijas tehnikām, vai ķermeņa apzināšanās pilnveides metodes, aktīvus fiziskos vingrojumus. Tajās ir iespēja izmantot pasīvas fizioterapijas metodes, piem., mīksto audu tehnikas, masāžas elementus, stiepšanas tehnikas, kontakta elpošanu, kas varētu mazināt iespējamos pavadošo slimību/traucējumu ietekmi.


Ņemot vērā pacienta aktuālo stāvokli un vajadzības pacientam tiek īstenota vien


Ārstēšanas metodes tiek izvēlētas un pielāgotas, ņemot vērā mērķus, Jūsu aktuālo pašsajūtu un individuālās īpatnības. Parasti tiek kombinētas vairākas fizioterapijas ārstēšanas metodes.

Fizioterapeits, kurš specializējies kardio-pulmonālajā fizioterapijā un izprot PH, izvērtē aktuālās fiziskās funkcijas, izzina pacienta ikdienu, vajadzibas un iespējas, un sadarbībā ar pacienta ārstējošo ārstu, piemeklēs, izskaidros un iemācīs katram piemērotākos paņēmienus, piem., elpošanas un relaksācijas metodes, paškontroles rīkus un drošās robežas aktivitāšu veikšanai, brīdinošos signālus un atbilstošu rīcību, kas kopumā palīdzēs ikdienā kontrolēt slimību un nesteidzīgi, bet apņēmīgi sameklēt savu ritmu un sasniegt savus mērķus. 

Ārstēšanas metodes tiek izvēlētas un pielāgotas, ņemot vērā mērķus, Jūsu aktuālo pašsajūtu un individuālās īpatnības. Parasti tiek kombinētas vairākas fizioterapijas ārstēšanas metodes.



Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.