Šobrīd ilgstošā prombūtnē - bērniņa kopšanas atvaļinājumā

Mūsu komandā Līva strādā jau no 2011. gada, bet fizioterapeita grādu Līva ieguva 2009. gadā, absolvējot RSU Rehabilitācijas fakultāti. Uzreiz pēc agstskolas Līva uzsāka darbu SIA „Vidzemes slimnīca”, kurā nostrādāja trīs gadus, gūstot pieredzi akūtā etapa rehabilitācijā. Profesionālā pilnveide Līvai ir bijusi daudzpusīga - gan padziļināti apgūstot dažādas specifiskas fizioterapijas metodes (PNF, miofasciālo ķēžu atbrīvošana, BBAT, kinezioloģiskā teipošana), gan padziļinot izpratni par kompleksas motorās kontroles nozīmi un disfunkcijas saistību ar sāpēm (muguras, pleca), par neirozinātnes atziņu integrāciju pacientu ar hronisku sāpju sindromu ārstēšanā. Jau kopš studiju gadiem Līvas interesi ir saistījusi psihes un ķermeņa vienotība, tādēļ savu profesionālo pilnveidi Līva ir mērķtiecīgi veikusi fizioterapijā saistībā ar psihisko veselību - regulāri piedaloties straptautiskās konferencēs, 2012. gadā pieredzes apmaiņa Skānes reģiona Ēšanas  traucējumu centrā, Lundā, Zveidrijā, 2018. un 2019. gadā dalība Basic Body Awareness terapijas (BBAT) kursos (I daļa un II daļa). Vienlaikus Līva aktīvi darbojas, lai šo fizioterapijas specializāciju iedzīvinātu Latvijas kontekstā - 2011. gadā kopā ar kolēģiem dibinot Latvijas Fizioterapeitu asociācijas Psihiskās veselības apakšgrupu, organizējot seminārus, lekcijas un kursus. 2013. gadā Līvas profesionālās darbības ceļā sastapās ar vēl viens izaicinājumu, kas attīstījās par profesionālās pilnveides aicinājumu - fizioterapija pacientēm pēc krūts audzēja operācijām (mastektomijas). 2015. gadā Līva ieguva veselības zinātņu maģistra grādu (specializācija - fizioterapija, RSU), aizstāvot maģistra darbu „Hiperbārās krioterapijas efektivitāte limfedēmas mazināšanā pacientēm ar primāru krūts audzēju pēc mastektomijas”.. Savukārt, kopā ar RSU bakalaura studiju programmas studentiem, Līva turpina pētniecību par ķermeņa apzināšanās un ķermeņa tēla uzlabošanu pacientēm pēc mastektomijas. Līva aktīvi iesaistās arī biedrības „Dzīvības koks” rīkotajos pasākumos. 

No 2017. gada Līva vada nodarbības RSU Fizioterapijas studiju programmas studentiem. Līva aktīvi iesaistās Latvijas Fizioterapeitu asociācijas darbā - no 2019. gada esot LFA valdes priekšēdētāja, bet no 2017. gada aktīvi darbojoties kā valdes locekle. 

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.