Šobrīd bērniņa kopšanas atvaļinājumā.

Mūsu komandā Kristīne strādā kopš 2012. gada, kad absolvēja RSU Rehabiltācijas fakultāti un ieguva fizioterapeita grādu. Kristīne ir mērķtiecīgi veido gan savu profesionālo izaugsmi - attīstot klīniskās spriešanas prasmes, reflektējot un regulāri piedaloties tālākizglītības pasākumos, gan pašaizliedzīgi attīsta un pilnveido mūsu klīnikas „šūniņu” Cesvainē, izveidojot veiksmīgu sadarbību ar reģiona ģimenes ārstiem, pašvaldību sociālā dienesta, izglītības iestāžu pārstāvjiem, tādejādi iedzīvinot gan izpratni par fizioterapijas iespējām, gan apliecinot tās daudzveidīgās iespējas, sniedzot kvalitatīvu pakalpojumu ne tikai Cesvaines, bet arī tuvāko reģionu iedzīvotajiem. 

Profesionālās pilnveides procesā Kristīne ir padziļinājusi izpratni un pilnveidojusi klīniskās prasmes par kompleksu muskuloskeletālo un motorās kontroles disfunkciju un tās korekcijas iespējām pacientiem ar sāpju sindromu (muguras, iegurņa, plecu joslā, žokļa locītavā) un dažādas izcelsmes kustību ierobežojumiem, reiboni un līdzsvara traucējumiem. Kristīne ir papildinājusi zināšanas un iemaņas par fizikālo faktoru, kinezioloģiskās teipošanas izmantošanu un neirozinātnes atziņu pielietojumu pacientu ar hroniskām sāpēm ārstēšanā. 2016. gadā Kristīne Lielbritānijā apmeklēja kursu pie viena no Kinetic Control diagnostiskā un terapeitiskā koncepta izveidotāja Mark Comerford, padziļinot izpratni par miofasciālo sāpju (triger punktu) patoģenēzi un ārstēšanas iespējām. Savukārt, lai varētu pilnveidot fizioterapijas veselības veicināšanas programmas dažāda vecuma un dzīves posmu mērķa grupām, Kristīne pilnveidoja profesionālās prasmes, apmeklējot kursus par fiziskajām aktivitātēm sievietēm grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā, mazuļu aprūpē un motorās attīstības veicināšanā. Kristīne profesionālās pilnveides procesā Rīgas Stradiņa Universitātē (atvērtās universitātes ietvaros) sekmīgi pabeigusi maģistra līmeņa kursu par efektīvu medicīniskās rehabilitācijas programmu veidošanu, vadīšanu un ieviešanu. 

Kristīnes aktīvo dzīves pozīciju raksturo ne tika daudzveidīgā un piesātinātā profesionālā un organizatoriskā darbība, bet arī iesaiste dažādās sabiedriskajās iniciatīvās, dalība Latvijas Fizioterapeitu asociācijā, Liezēres pagasta beidrībā „Ozols un zīle”, kā arī latviskās dziesmas un dejas mīlestība (Kristīne aktīvi darbojas Liezēres deju kolektīvā un Cesvaines korī), kā arī lepnums un atbildība par savu dzimto novadu, reģionu.