Pirmreizēja konsultācija uzsākot programmu

Ilgums kontakta laiks ar pacientu 90 min (var sadalīt 60+30 vai 45+45) + konsultācijas slēdziena sagatavošana (ietverot programmas sagatavošanu/indivuālo adaptāciju, izkrasta fomas aizpildi digitālajā platformā, saziņa/tās plānošana ar konsultantiem pēc nepieciešamības, kā arī sagatavošanās laiks vizītei) (kopējā laika vienība 120 min). 

Konsultācijas forma ir individuāla klātienes, nodrošinot iespēju digitālo resursu izmantošanai (planšete/dators vai viedtālrunis). 

Sasniedzamie uzdevumi/saturs: 

1. Terapeitisko attiecību un saziņas kopības pamata izveide (koncepts un raksturlielumi, aktīva klausīšanās, pacienta ciešanas un kognitīvie resursi, atbalsts un drošā vide, cieņa un tolerance, virzība uz dalītu lēmumu pieņemšanu un pacienta aktīvas līdzdalības veicināšanu)

2. Pacienta izjusto problēmu, vajadzību, attieksmes un pārliecības, pieredzes izzināšana ("ļaut izstāstīt savu stāstu" - kā terapeitisks process pacientam, kā datu vākšanas process FT) un rast atbildes uz sekojošiem jautājumiem....(kādas ir trīs galvenās problēmas/ierobežojumi ar ko saskaras ikdienā (pārnesot fokusu no sāpēm uz aktivitātēm/dalību, bet neignorēt sāpes - pamanīt ciešanu komponenti, paust akceptu un atbalstu!), cik tās ir izteiktas (piemēri kā nonākt), kāds ir problēmas iemesls (t.sk., sāpju) - kā pacients ir izveidojis savu priekšstatu, kā izprot, kur smēlies informāciju (izprast, akceptēt, izzināt - domāt par izglītošanas pielāgošanu!), kādi pacienta dzīves mērķi (lielie - ārpus sāpēm, ko gribēs darīt, kad nesāpēs! Izpratne un kustības veidos soļus pretī lielajam mērķim). 

3. Skrīnings (karogi) - skaidro rezultātu! Pieejams rīks tiešsaistē/lietotnē  - ar vizualizāciju karogos. Kopā ar pacientu aizpilda, jeb pacients jau pirms kons.ir aizpildījis - kopīgi izrunā. Atbilstoša rīcības stratēģijas - atbilst iekļaušanai programmā vai nē. Trauksmes/depresijas skrīnings (PHQ-9/GAD-7 - abas ĢĀ - kā / kad integrēt vērtējumu) (lietotnē + programmas platformā). SCORE - SAS riska skrīnings. 

4. Funkcionālās novērtēšana (vadlīnijas, balstoties uz hiptētisku-deduktīvu pieeju msk disfunkcijas izvērtējumam m/k, plecu jolsa/iegurnis, gūža/celis - pieejama ceļa karte ar jautājumiem - testiem - interpretāciju - lēmumu - nākošo jautājumu. Kā arī pievienoti testu apraksti/saites uz papildus avotiem. MSK disfunkcijas klasifikācija/formulēšana. Novērtēšanu var kombinēt ar nelielu izstrādi, kas palīdz diagnsoticēt (it sevišķi, ja ir saasinājuma periods). 

Aktivitāšu/dalības novērtēšana (lai varētu iekļaut kā programmas rezultāta mērījumu izvēli (pirms/pēc) - mērķa sasniegšanas izvērtējumā (TUG/30s sit-stand/ 6MIT vai Shutlle/Posturālās kontroles/lmuskuļu izturība (?), soļu skaits (?), Fitbit (ar min?) -  atdaptēt (no programmām)) + pašvērtējuma instrumenti vai pēc Likerta/ NRS par aktivitāšu ierobežojumu (tas būs individuālais mērķis) , GSE (?). aktivitāšu ierobežojumu ietekmējošo faktoru norādīšana SFK (RPS) ietvarā (t.sk., pavadošās slimības, sociālie, perosnīgie faktori)  

5. Pacienta sākotnējā izglītošana par problēmu, tās risnājumiem  balstoties uz iegūtajiem datiem, izmantojot ceļazīmes (motivējošā intervija, personalizēts informācijas sniegšanas veids, resursi - visu nevajag uzreiz! Bet jāsniedz info, lai pacients var līdzvērtīgi piedalīties mērķu izvirzīšanā un programmas adaptācijā. Ja aktuāli un pacienta kognitīvais resurss ir pietiekošs, pievienot atsevišķu paš-palīdzības tehniku mācīšanu (piem., pozas izjūta un korekcija, muskuļu izolācijas vai stiepšanas, elpošana),  vai arī izmantot pasīvas metodes (piem., mīksto audu tehnikas perifērās sensibiliācijas mazināšanai vai dziļos uzspiedienus centrālās sesnibilizācijas mazināšanai)

6. Mērķu izvirzīšana kopā ar pacientu (SMART). 

7. Programmas sagatavošana un adaptācija , ņemot vērā pacienta vajadzības un izvēles. Skaidrošana un vienošanās.

8. Konsultācijas slēdziena sagatavošana (EMR sagatavē)


Lai veiksmīgās sasniegtu mērķus, pirms konsultācijas vajadzētu lūgt apdomāt konkrētus apsektus / aizpildīt skrīninga instrumentus (pieejami un nosūtāmi pacientam, kad piesakās, kopēji ar ĢĀ - inforgrafika). Tāpat fizioterapeitam vajadzētu iepazīties ar pacienta med.dok. no ĢĀ - "kopējais stāsts", citas slimības utt. 

Kvalitātes indikatori - (1) formulēti individualizētie mērķi, kuros atspoguļojas pacienta vērtības/mērķi (SMART), (2) adaptēta un sagatavota programma, ņemot vērā pacienta vajadzības un izvēles, (3) aizpildīta elektroniska izraksta forma, ne velāk kā 5 dienas pēc konsultācijas, (4) fizioterapeits pabeidzis attiecīgo mācību programmas daļu, iesaistas network grupā (interkoleģiālājā mācīšanās) un veicis "update" katra gadu noteiktajā apjomā (tiešsaistē). 

Sagataves EMR + macības (tiešsaistes vai kombinētā forma) (obligāta) + pieeja papildus avotiem (mājaslapā) (Lielbritānijas pieredze!!)

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.