LABA PRAKSE FIZIOTERAPIJAS KLĪNIKAS MEISTARKLASES  FIZIOTERAPEITIEM 2021.GADĀ


AUGUSTĀ AICINĀM PIEDALĪTIES IZGLĪTOJOŠĀ UN RADOŠĀ 

PROFESIONĀLĀS IZAUGSMES PASĀKUMĀ 

"Kā filozofija var noderēt fizioterapijas mērķu izvirzīšanā"

IETVERTĀS TĒMAS / JAUTĀJUMI

  • Kā ieraudzīt un izprast pacientu un fizioterapeitu, fizioterapijas procesu iekļaujot rietumu filozofijas atziņas? Ko šāda pieeja dod pacientam, fizioterapeitam, sabiedrībai?
  • Kā notikusi rietumu humānistiskās filozofijas skolu (ideju) attīstība, un kā tas ietekmējis skatījumu uz cilvēku, sabiedrības procesiem?
  • Kas ir fenomenoloģija un kā tā attīstās šobrīd, kādas pamata idejas tā pauž? Kā fenomenoloģijas pieeja var palīdzēt fizioterapeitam – izprotot sevi, veidojot un vadot saziņu ar pacientu?
  • Kā eksistenciālās filozofijas jautājumu aktualizācija var palīdzēt fizioterapijas procesā?
  • Ko var dot vērtību pārvērtēšana un tolerances praktizēšana?
  • Kas ir apgaismība filozofijas vēsturē un kāpēc tās idejas īpaši aktuālas šobrīd?

PASĀKUMA STRUKTŪRA

Izglītojošais pasākums paredzēts divos secīgos posmos: tālmācība un darba seminārs-meistarklase.

  • Pirmajā posmā paredzēta tālmācība izmantojot digitālo mācīšanos (elektroniski pieejami mācību materiāli latviešu valodā, kas grupēti četrās tēmās un pie katras tēmas – refleksijas uzdevums).
  • Pēc pirmā posma pabeigšanas, paredzēts darba seminārs mazā grupā ar mērķi mācīties filozofijas atziņas lietot fizioterapijas mērķu izvirzīšanā, izmantojot klīnisko gadījumu analīzi, refleksijas, diskusijas. Semināra norise plānota klātienē vai tiešsaistē (pēc izvēles). Dalībnieku skaits vienā seminārā ierobežots (maksimums 10).

Apgūstot visu programmu tiks piešķirti TIP: 9 (LĀPPOS)

NORISES LAIKS

Tālmācība: no 9.-19. augustam (laika plānojums brīvs, kopā plānots vid. 60min katrai tēmai). Refleksiju iesniegšanas termiņš - 18.08.

Darba seminārs - meistarklase (pieteikšanās līdz 15.08.): (pēc izvēles iespēja piedalīties vai nu tiešsaistes vai klātienes semināra formā; saturs un dalībnieku skaits abos formātos vienāds) Tiešsaistē: 19.08. 17.00 - 20.00; Klātienē (Rīgā): 20.08. 17.00 – 20.00. Dalībnieku skaits semināros ierobežots!

PASĀKUMA VEIDOTĀJI UN MODERATORI

Alise Berga-Kirilova1 FT, Mg.sc.sal., Daina Šmite1,2 FT, dr.med., Līva Tiesnese1 FT, Mg.sc.sal. (1SIA Laba prakse fizioterapija, 2Rīgas Stradiņa universitāte)

PIETEIKŠANĀS (līdz 15.08.) un DALĪBAS MAKSA 

Katrs dalībnieks saņems piekļuvi digitālajiem mācību materiāliem un rezervēs vietu vienā no semināriem pēc dalības maksas apmaksas.

Pieteikšanās elektroniski: https://docs.google.com/forms/d/1fiPn8yCiYQfltT5C6iHmoU-JIEX7Or5HxnBM2crNrFY/edit

Dalības maksa: 35 EUR par visu pasākumu

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Organizatori jautājumi: evija.cernova.lp@gmail.com; Saistībā ar pasākuma saturu: daina.smite.lp@gmail.com

Uz tikšanos!

0