Ruta Labas prakses komandā ir jau no paša pirmsākuma 2010. gadā, veidojot tās kodolu un stimulējot attīstību. Ruta ieguva fizioterapeita grādu 1999. gadā un uzsāka klīnisko darbu un profesionālo izaugsmi rehabilitācijas centrā „Līgatne”, kur nostrādāja 12 gadus. Tas deva plašas iespējas daudzpusīgai profesionālajai izaugsmei, iegūstot pieredzi gan neiro-rehabilitācijā (strādājot ar pacientiem pēc insulta, galvas un muguras smadzeņu traumām un citiem nervu sistēmas traucējumiem), gan pacientu ar muskuloskeletālās sistēmas traucējumiem - sāpēm un kustību ierobežojumiem - ārstēšanā. 2000. gadā Ruta pabeidza pamata kursu PNF metodē, ko aktīvi sāka praktizēt un integrēt darbā ar dažādiem pacientiem, bet 2010. gadā pabeidza arī šīs metodes padziļināto kursu (1.daļu). 2000.-2002. gadam Beļgijā apgūtais kurss (A.Vleeming, M.J. Comerford, D.Lee) padziļināja Rutas izpratni par motorās kontroles disfunkciju un tās sasistību ar muguras sāpēm un  deva pamatu attīstīt kompleksas motorās disfunkcijas korekcijā balstītu klīnisko pieeju pacientu ar muguras sāpēm ārstēšanā. Profesionālās pilnveides procesā Ruta ir papildinājusi savas zināšanas sāpes mazinošajā un funkcionālajā elektro-stimulācijā (prof.Kibiša, Lietuva), fizioterapijā limfas stāzes mazināšanā, manuālā terapijā,  kinezioloģiskajā teipošanā, iepazinusies ar Feldenkreisa metodi un kraniosakrālās terapijas konceptu un paņēmieniem. 2008. gadā Ruta ieguva veselības zinātņu maģistra grādu (specializācija - fizioterapija, RSU), aizstāvot maģistra darbu „Kompleksa mioskeletālā disfunkcija pacientiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm”. Pēc maģistra grāda iegūšanas Ruta uzsāka darbu ar RSU Fizioterapijas studiju programmas studentiem, ko turpina līdz šim brīdm. Ruta akīvi līdzdarbojas zināšanu nodošanā un pieredzes apmaiņā mūs komandas ietvaros un mūsu veidotajās meistarklasēs fizioterapeitiem. Saņemot Gada balvu medicīnā - „Gada rehabilitācijas speciālists 2009”, Ruta savu darba filozofiju metaforiski aprakstīja, ka saviem pacientiem nevis dod zivi, bet gan makšķeri un māca makšķerēt! 


0