Priecājamies, ka mūsu komandai ir pievienojusies jauna kolēģe - Margarita! 

Margarita 2020. gadā absolvēja RSU Rehabilitācijas fakultāti, iegūstot fizioterapeita grādu. Sadarbība ar mūsu klīnikas komandu Margaritai aizsākās jau studiju beigu posmā - bakalaura darba izstrādes laikā,  kurā viņa pētīja miofasciālo trigger punktu saistību ar sāpju izpausmi pacientēm ar primāru migrēnu (darba vadītāja docente Daina Šmite). Margaritai raksturīga iedziļināšanās un rūpīga attieksme - gan pret risināmajiem jautājumiem, gan darāmajiem darbiem. Studiju laikā Margarita mērķtiecīgi meklēja atbildes uz sarežģītiem jautājumiem un centās izprast likumsakarības, kas ļāva pilnveidoties un attīstīties kā profesionālim. Papildus studiju programmas ietvaros apgūstamajām prasmēs, Margarita apguva un pilnveidoja iemaņas kinezioloģiskajā teipošanā un veselības veicināšanas programmās pieaugušajiem. 

0