Priecājamies, ka mūsu komandai ir pievienojusies jauna kolēģe - Margarita! 

Margarita šogad, t.i., 2020.gadā, absolvēja RSU Rehabilitācijas fakultāti, iegūstot fizioterapeita grādu. Sadarbība ar mūsu klīnikas komandu Margaritai aizsākās jau bakalaura darba izstrādes laikā, studiju pēdējā posmā, kurā viņa pētīja miofasciālo trigger punktu saistību ar sāpju izpausmi pacientēm ar primāru migrēnu (darba vadītāja docente Daina Šmite). Margaritai raksturīga iedziļināšanās un rūpīga attieksme - gan pret risināmajiem jautājumiem, gan darāmajiem darbiem. Studiju laikā Margarita mērķtiecīgi meklēja atbildes uz sarežģītiem jautājumiem un centās izprast likumsakarības, kas ļāva pilnveidoties un attīstīties kā profesionālim. Papildus studiju programmas ietvaros apgūstamajām prasmēs, Margarita apguva un pilnveidoja iemaņas kinezioloģiskajā teipošanā un veselības veicināšanas programmās pieaugušajiem. 

0
 .