Liene mūsu komandai pievienojās 2020. gadā, kad absolvēja RSU Rehabilitācijas fakultāti, iegūstot fizioterapeita grādu. Lieni raksturo spēja pieņemt jaunus izaicinājumus un aktīva risinājumu meklēšana jebkurā situācijā. Izstrādājot savu pirmo pētniecisko darbu - bakalaura darba ietvaros, studiju noslēguma posmā, Liene izvēlējās tēmu - duālo uzdevumu treniņa pielietošana fizioterapijā, kas ir aktuāla un inovatīva fizioterapijas nozarei kopumā un bija liels izaicinājums jaunajam pētniekam un profesionālim. Studiju laikā Liene mērķtiecīgi meklēja atbildes uz sarežģītiem jautājumiem un centās izprast kopsakarības, kas ļāva pilnveidoties un attīstīties kā profesionālim. Papildus studiju programmas ietvaros apgūstamajām prasmēs, Liene apguva un pilnveidoja iemaņas kinezioloģiskajā teipošanā, sporta masāžā un veselības veicināšanā, vadot ārstnieciskās vingrošanas nodarbības bērniem pirmsskolas un skolas izglītības iestādēs. Lienei raksturīga iniciatīva un "nepalikšana malā", piem., studiju laikā Liene aktīvi darbojās RSU studentu pašpārvaldē. 0