Šobrīd bērniņa kopšanas atvaļinājumā.

Mūsu komandai Karlīna pievienojās 2018. gadā, uzreiz pēc fizioterapeita grāda iegūšanas, absolvējot RSU Rehabilitācijas fakultāti. Jau studiju laikā Karlīna meklēja veidu kā iegūt papildus zināšanas un pilnveidot klīniskās prasmes - apgūstot kinezioloģiskās teipošanas metodiku un integrāciju fizioterapijas procesā, kā arī papildus klīniskajai praksei studiju ietvaros, stažējoties klīnikā (Madonas slimnīcā). Karlīna praktizē mūsu klīnikas „šūniņā” Cesvainē, mērķtiecīgi attīstot savu profesionālo izaugsmi - gan veidojot reflektīvu prakses modeli un nepārtraukti pilnveidojot klīniskās spriešanas spējas, gan piedaloties pēcdiploma izglītības pasākumos. Karlīna ir padziļinājusi izpratni par neirozinātnes atziņu pielietojumu pacientu ar hroniskām sāpēm ārstēšanā, kā arī pilnveidojusi klīniskās prasmes proprioceptīvās neiromuskulārās fascilitācijas (PNF) principu (tehniku) pielietošanā motorās kontroles disfunkcijas korekcijai un fascilitācijas tehniku (no Bobata koncepta) pielietošanu motorās attīstības veicināšanai bērniem. Karlīna aktīvi iesaistās veselības veicinošo programmu veidošanā un realizācijā, inetgrējot tajās dažādus sporta elementus (piem., intervāla treniņa metodiku). Te Karlīnai palīdz personiskā treniņu pieredze vieglatlētikā, kā arī dalība sporta pasākumu organizēšanā un tiesāšanā. 

0