Šobrīd klīnikā pacientus nepieņem

Daina ir Labas prakses idejas radītāja un komandas veidošanas aizsācēja, lolojot un attīstot to no paša pirmsākuma 2010. gadā. Daina ieguva fizioterapeita grādu 1998. gadā un uzsāka klīnisko darbu un profesionālo izaugsmi rehabilitācijas centrā „Līgatne”, kur nostrādāja 10 gadus. Tas deva plašas iespējas daudzpusīgai profesionālajai izaugsmei, iegūstot pieredzi gan neiro-rehabilitācijā (strādājot ar pacientiem pēc insulta, galvas un muguras smadzeņu traumām un citiem nervu sistēmas traucējumiem), gan pacientu ar muskuloskeletālās sistēmas saslimšanām vai pēc traumām, kas radījušas sāpes un funkcionēšanas ierobežojumus, ārstēšanā, gan kardio-pulmonoloģiskajā rehabilitācijā. Ņemot vērā, ka Daina savu profesionālo izaugsmi fizioterapijā un medicīniskajā rehabilitācijā aizsāka vienlaikus ar šīs veselības aprūpes nozares attīstības aizsākumiem Latvijā, jaunrade, nepārtraukta tālākizglītība, kolēģu izglītošana un profesionālās identitātes veidošana bija neatņemam Dainas profesionālās dzīves daļa. Daina aktīvi meklēja iespējas pilnveidot profesionālās zināšanas, apgūstot PNF metodi (pamata kurss - R.Lee (ASV), F.Kleibrink, Vācija), dažādu fizikālo faktoru pielietojumu (TENS un FES (R.Kibiša, Lietuva), hiperbārā krioterapija, virsmas elektromiogrāfiju (v-EMG) neiromuskulārās izvērtēšanas ārstēšanas procesā (Gabriel E. Sella (ASV)), McKenzie konceptu muguras lejasdaļas sāpju ārstēšanā (The McKenzie Institute International postgraduate program).  2000.-2002. gadam Beļģijā apgūtais kurss (A.Vleeming, M.J. Comerford, D.Lee) padziļināja Dainas izpratni par motorās kontroles disfunkciju un tās saistību ar muguras sāpēm un deva pamatu attīstīt kompleksas motorās disfunkcijas korekcijā balstītu klīnisko pieeju pacientu ar muguras sāpēm ārstēšanā, kā arī veicināja padziļinātu interesi par pacientu ar muguras sāpju ārstēšanas iespējām. 2002. gadā Daina ieguva veselības zinātņu maģistra grādu (RSU), bet 2011. gada 14. novembrī aizstāvēja promocijas darbu “Hronisku muguras lejasdaļas sāpju pacientu analīze biopsihosociālā modeļa ietvaros”, iegūstot medicīnas doktora zinātnisko grādu. Kopš 2001. gada Daina ir dalījusies ar savām zināšanām un prasmēm strādājot RSU Rehabilitācijas fakultātē un kopš 2012. gada ir docente RSU Rehabilitācijas katedrā. Daina vienmēr ir uzskatījusi, ka dalīšanās ar zināšanām ir veids, kā tās pilnveidot un dalīšanās ar uzkrāto pieredzi ir veids, kā to padarīt vērtīgāku. No 2009. -2014. gadam Daina bija Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes priekšsēdētāja, bet šobrīd neliedz padomu jaunajiem kolēģiem, kā arī iesaistās dažādās sabiedriskajās iniciatīvās.

0