Priecājamies, ka mūsu komandai Cesvainē ir pievienojusies jauna kolēģe - Baiba! 


Mūsu komandai Baiba pievienojās 2020. gada rudenī, sākotnēji iepazīstoties ar mūsu kvalitātes kritērijiem pacienta iekšējo resursu aktivizēšanā, savas varēšanas un spēka apzināšanā un kontroles atgūšanā, stažējoties mūsu fizioterapijas klīnikā Rīgā. Baiba fizioterapeita grādu ieguva 2014. gadā, absolvējot RSU Rehabilitācijas fakultāti. Uzreiz pēc augstskolas Baiba uzsāka darbu Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari”, uzkrājot pieredzi darbā ar pacientiem pēc muguras smadzeņu bojājumiem (traumām, saslimšanām) sub-akūtajā rehabilitācijas posmā, kā arī ar pacientiem pēc dažādām traumām vai hronisku iekšķīgo saslimšanu paasinājuma. Paralēli darbam rehabilitācijas klīnikā Baiba iesaistījās  veselības veicināšanas programmu realizācijā, vadot grupu nodarbības  Rehabilitācijas centrā "Jaunķemeri". Savu turpmāko profesionālās izaugsmes ceļu, Baiba turpinās mūsu fizioterapijas klīnikā Cesvainē. 

Profesionālās pilnveides procesā Baiba ir padziļinājusi izpratni un pilnveidojusi klīniskās prasmes par kompleksu muskuloskeletālo un motorās kontroles disfunkciju un tās korekcijas iespējām pacientiem ar sāpju sindromu (muguras, iegurņa, plecu joslā), dažādas izcelsmes kustību ierobežojumiem, reiboni un līdzsvara traucējumiem. Baiba ir papildinājusi zināšanas un iemaņas par kinezioloģiskās teipošanas un mīksto audu tehniku izmantošanu pacientiem ar hroniskām sāpēm. Lai varētu radoši īstenot veselības veicināšanas programmas dažāda vecuma mērķa grupām, Baiba pilnveidoja profesionālās prasmes apgūstot pilates vingrošanas metodiku (dažādiem sagatavotības līmeņiem), slinga aprīkojuma pielietošanas iespējas, nūjošanas principus (I. Upenieces vadībā), ko tagad integrē savā profesionālajā darbā. 2018. gadā Baiba ieguva veselības zinātņu maģistra grādu (specializācija - fizioterapija, RSU), aizstāvot maģistra darbu “Novērtēšanas instrumenta WHODAS 2.0 36 jautājumu versijas latviešu valodā psihometrisko īpašību pārbaude personām ar muguras smadzeņu bojājumu izmantojot Rasch analīzi”. 

Baibai raksturīga aktīva dzīves pozīcija, ko raksturo iniciatīva un iesaistīšanās dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, pasākumu organizēšanā personām ar kustību ierobežojumiem, uzstāšanās vairākās zinātniskās konferencēs un dalība Latvijas Fizioterapeitu asociācijā. 


0
 .