Priecājamies, ka mūsu komandai ir pievienojusies jauna kolēģe - Baiba! 


Mūsu komandai Baiba pievienojās 2020.gada rudenī, sākotnēji iepazīstoties ar mūsu kvalitātes kritērijiem pacienta iekšējo resursu aktivizēšanā, savas varēšanas un spēka apzināšanā un kontroles atgūšanā. Savu profesionālās izaugsmes ceļu Baiba turpinās mūsu fizioterapijas klīnikā Cesvainē. Baiba fizioterapeita grādu ieguva 2014. gadā, absolvējot RSU Rehabilitācijas fakultāti. Uzreiz pēc augstskolas  Baiba uzsāka darbu VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrā „Vaivari”, gūstot pieredzi Spinālo pacientu un pieaugušo internās rehabilitācijas un Ambulatorā nodaļā, kā arī paralēli vadīja veselības veicināšanas grupu nodarbības SIA "Sanare – KRC Jaunķemeri". Savu turpmāko profesionālās izaugsmes ceļu, Baiba turpinās mūsu fizioterapijas klīnikā Cesvainē. 

Profesionālās pilnveides procesā Baiba ir padziļinājusi izpratni un pilnveidojusi klīniskās prasmes par kompleksu muskuloskeletālo un motorās kontroles disfunkciju un tās korekcijas iespējām pacientiem ar sāpju sindromu (muguras, iegurņa, plecu joslā), dažādas izcelsmes kustību ierobežojumiem, reiboni un līdzsvara traucējumiem. Baiba ir papildinājusi zināšanas un iemaņas par kinezioloģiskās teipošanas un mīksto audu tehniku izmantošanu pacientiem ar hroniskām sāpēm. Lai uzlabotu fizioterapijas veselības veicināšanas programmas dažāda vecuma mērķa grupām, Baiba pilnveidoja profesionālās prasmes apgūstot pilates metodi (dažādiem sagatavotības līmeņiem), slinga terapiju, nūjošanas principus (I.Upeniece), ko integrē fizioterapijas ārstēšanas un veselības veicināšanas  programmās. 

2018. gadā Baiba ieguva veselības zinātņu maģistra grādu (specializācija - fizioterapija, RSU), aizstāvot maģistra darbu “Novērtēšanas instrumenta WHODAS 2.0 36 jautājumu versijas latviešu valodā psihometrisko īpašību pārbaude personām ar muguras smadzeņu bojājumu izmantojot Rasch analīzi”. 

Baibas aktīvo dzīvi raksturo  arī iniciatīva un iesaistīšanās dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, pasākumu organizēšanā personām ar kustību ierobežojumiem, uzstāšanās vairākās zinātniskās konferencēs  un dalība Latvijas Fizioterapeitu asociācijā.


0
 .