Mūsu komandai Alise pievienojās 2018 .gadā. Alise ieguva fizioterapeita grādu 2017. gadā, absolvējot RSU Rehabilitācijas fakultāti. Jau studiju laikā, papildus augstkolas programmai, Alise aktīvi meklēja iespējas iegūt papildus zināšanas un prasmes, saistībā ar fizioterapijas iespējām mioskeletālo traucējumu ārstēšanā, apgūstot miofasciālo ķēžu konceptu un fasciju atbrīvošanu (kursi D.Thompson, M.Watson). Savukārt, uzsākot darbu mūsu komandā, Alise nepārtraukti pilnveidojas un attīsta klīnisko pieredzi - gan ar refleksīvas prakses modeli, gan mērķtiecīgi plānojot un realizējot profesionālo tālākizglītību. Alise ir papildinājusi izpratni par neirozinātnes atziņu pielietojumu pacientu ar hroniskām sāpēm ārstēšanā, žokļa (TML) locītavas disfunkcijas sāpju sindroma ārstēšanu, kā arī padziļinājusi izpratni un pilnveidojusi klīniskās prasmes par kompleksu muskuloskeletālo un motorās kontroles disfunkciju un tās korekcijas iespējām pacientiem ar sāpju sindromu (kursi I un II daļa D.Lee). Alise ir papildus apguvusi pilates metodes vingrojumus dažādiem sagatavotības līmeņiem, ko integrē fizioterapijas ārstēšanas un veselības veicināšanas programmās. 2019. gadā Alise ieguva veselības zinātņu maģistra grādu (specializācija - fizioterapija, RSU), aizstāvot maģistra darbu „Gados jaunu personu pēc insulta ar fizisku funkcionālu ierobežojumu ķermeņa pieredze, atgriežoties ikdienas vidē”. Maģistra darbā izstrādē gūtās atziņas Alisi mudina turpināt pētniecību un parāda iespēju kā fizioterapeita klīniskajā darbā integrēt filozofiskās atziņas, lai palīdzētu pacientiem iepazīt, sajust un „apdzīvot” visu savu ķermeni, tādejādi iegūstot resursu jēgpilnai (piepildītai) dzīvei. Te Alisei noder arī pirmā iegūtā augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs Latvijas Kultūras akadēmijā. Kopš studiju laika Alise aktīvi iesaistās Latvijas Fizioterapeitu asociācijas aktivitātēs. 

0