ATBALSTS  IEDROŠINĀJUMS  SPĒKS

  • Fizioterapijas iespēju daudzveidība slēpjas pacienta iekšējo resursu aktivizēšanā, sava ķermeņa varēšanas un spēka atjaunošanā, apzināšanā un kontroles atgūšanā. 
  • Ķermenis, psihe (domas, uzskati, emocijas) un vide, kurā dzīvojam (telpa, attiecības, sabiedrība),  atrodas nepārtrauktā mijiedarbībā, tādēļ jebkurai veselības problēmai ir visas trīs saknes un ārstēšanu vēršot uz tām visām, varam panākt visātrāko un efektīvāko risinājumu. 
  • Cieša sadarbība starp komandas fizioterapeitiem - gan pieredzējušiem, gan jaunajiem profesionāļiem - dod iespēju nepārtrauktai profesionālai izaugsmei, atbalstam un radošu ideju attīstīšanai. Uzkrātajai pieredzei un zināšanām vērtība rodas, ja ar tām dalāmies - klīniskajā darbā un starp profesionāļiem.

0